Business NLP Academy Online Trainingen

Het merendeel van de professionals zit in hun huidige functie, omdat ze vakinhoudelijk heel goed zijn. Wat daarbij vaak vergeten wordt, is dat vakkennis helemaal niet zo essentieel is. Veel belangrijker is het dat je in staat bent om op een constructieve manier met de mensen om je heen om te gaan. Collega’s, leidinggevenden, teamleden, leveranciers en klanten – het zijn allemaal mensen en jouw functioneren is veel meer afhankelijk van de manier waarop je met ze communiceert dan welke feitjes je wel of niet kent.

BNPA Online

© 2022 BNLPA. All rights reserved.